Leo Shop - Hình xăm dán nổi bật cá tính, bạn sẽ không phải ngồi hàng giờ chịu đau đớn mà vẫn có thể có được một hình xăm như ý, không kém gì hình xăm thật.

Hình Xăm Dán Tạm Thời Rồng (21x15cm)

15.000₫

Hình Xăm Dán Tạm Thời Ren, Nơ

15.000₫

Hình Xăm Dán Tạm Thời Mèo (21x15cm)

15.000₫

Hình Xăm Dán Tạm Thời Maori (21x15cm)

15.000₫
Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ148 (11x18cm)
- 38%

Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ148 (11x18cm)

25.000₫
40.000₫
Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ147 (11x18cm)
- 38%

Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ147 (11x18cm)

25.000₫
40.000₫
Hình Xăm Dán Mực Henna Cành Hoa Hồng GZ136 (11x18cm)
- 38%

Hình Xăm Dán Mực Henna Cành Hoa Hồng GZ136 (11x18cm)

25.000₫
40.000₫
Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ104 (11x18cm)
- 38%

Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ104 (11x18cm)

25.000₫
40.000₫
Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ101 (11x18cm)
- 38%

Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ101 (11x18cm)

25.000₫
40.000₫
Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ097 (11x18cm)
- 38%

Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ097 (11x18cm)

25.000₫
40.000₫
Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ056 (11x18cm)
- 38%

Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ056 (11x18cm)

25.000₫
40.000₫
Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ055 (11x18cm)
- 38%

Hình Xăm Dán Mực Henna Hoa Hồng GZ055 (11x18cm)

25.000₫
40.000₫